Boerderijeducatie

De boerderij dient als een natuurlijke leeromgeving voor kinderen, die spelenderwijs leren en meer gevoel krijgen voor planten en dieren en de herkomst van ons voedsel. Onderwijskundig en pedagogisch heeft dit een duidelijke meer waarde. Leerlingen van de basisschool komen samen met hun groepsleerkracht een dagdeel op de boerderij. Het doel van deze dag is kinderen op een educatieve manier een lesprogramma aan te bieden met onderwerpen over het leven op en rond de boerderij. Aan de hand van allerlei opdrachten (activiteiten) leren de kinderen wat er zoal op een melkveehouderij te zien is. De kinderen kijken hoe een koe gemolken wordt door een robot en mogen dit onder begeleiding zelf ook proberen. Wat eet een koe, hoeveel drinkt een koe per dag? Wat krijgen we er voor terug? Door middel van opdrachten wordt voor leerlingen inzichtelijk wat er nodig is om melk te kunnen produceren. Natuurlijk mogen de jonge kalveren niet ontbreken in het programma. Daarnaast besteden we aandacht aan de dieren die rond de boerderij leven. We gaan op zoek naar zwaluwnesten in stallen en schuren. Wie weet zien we ze ook wel vliegen! De unieke ligging van Educaboerderij 't Velder biedt de mogelijkheid om het bos te gebruiken voor natuureducatie. Door middel van een speurtochtje gaan de kinderen op onderzoek uit om te ontdekken wat er zoal leeft in het bos. Belevend leren  door zelf te ontdekken, waardoor kinderen samen hang zien en verbanden gaan leggen. Zo ontstaat er bij leerlingen waardering en respect voor de natuurlijke omgeving. In overleg stellen we een programma samen die aansluit op de leerdoelen van de groep. Voor speciaal onderwijs zijn er geschikte programma's waarin de zintuiglijke beleving voorop staat. We creëren een rustige veilige sfeer met aandacht voor kind en dier. We werken samen met de Boerderijschool en verzorgen voor basis scholen een boerderijatelier, waarbij de leerlingen 5 keer de boerderij bezoeken voor verschillende werkactiviteiten. Op deze manier krijgen zij inzicht in het kringloop proces op de boerderij. Boerderijatelier is een grote belevenis! Dat beleven wordt ontdekken, ontdekken wordt ervaren en ervaren wordt leren. Ter voorbereiding in de klas kan de leerkracht gebruik maken van het boekje zuivelmagazine. (gratis aan te vragen bij www.zuivel.nl Educaboerderij is een leerboerderij en aangesloten bij de Stichting BoerenWijs, belevend leren Gelderland. zie ook :www.boerenwijs.nl  BoerenWijs is een regionaal samenwerkingsverband en werkt nauw samen met Boerderijeducatie Nederland. www.boerderijeducatienederland.nl Er zijn verschillende mogelijkheden voor boerderijeducatie: Eén dagdeel naar de boerderij; korte  kennismaking met de boerderij  in groepjes maken de leerlingen kennis met 4 verschillende activiteiten op de boerderij. Boerderijatelier; in 5 dagdelen maken de leerlingen uitgebreid kennis met de verschillende activiteiten op de boerderij, informatie hierover www.boerderijschool.nl Boerderijschool; in 20 dagdelen maken leerlingen op kennis met het leven op de boerderij. informatie hierover  www.boerderijschool.nl

Boerderijschool

  Collage van activiteiten van de Boerderijatelier

Educaboerderij is gecertificeerd door Educatief Platteland. Hiermee voldoen we aan de gestelde kwaliteitseisen en veiligheid normen. Daarnaast hebben we een zoonosen keurmerk. Op Facebook staan leuke foto's van verschillende schoolklassen die onze boerderij bezochten.

Comments are closed.