Interview Douwe Metz en José Groot Koerkamp

Bouwe Metz, Platform Boerderijeducatie: “Schooljeugd interesseren voor vak in de land- en tuinbouw” intervieuw AB Oost intervieuw AB Oost.jpg2         Bouwe Metz prijst zich gelukkig dat er zoveel gepassioneerde ondernemers zijn die schoolkinderen betrekken bij het reilen en zeilen van hun bedrijf. Ze vertellen honderduit over de oorsprong van ons voedsel en laten tegelijkertijd zien welke mogelijkheden de land- en tuinbouw biedt. “Natuurlijk kan de juf of meester dat alles uit een boekje voorlezen, maar een bezoek aan een echte boerderij en luisteren naar de gedrevenheid van de boer heeft zo veel meer impact!” Bouwe Metz, Platform Boerderijeducatie Op het platteland hebben de meeste kinderen nog wel een klasgenootje dat van de boerderij komt of een tante die getrouwd is met een boer of tuinder. Dichterbij de grote steden ligt dat anders. Volgens Metz hebben de kinderen hier soms geen idee meer waar de melk vandaan komt, hoe een appel groeit en waarvan brood wordt gemaakt. “De oriëntatie van deze kinderen op de wereld om hen heen is beperkt en de agrarische sector vaak onbegrepen. Dat beeld van de agrarische sector van nu is totaal niet te vergelijken met dat van zo’n 25 jaar geleden. Dat moet veranderen. En dus sloegen de drie LTO’s (LTO Noord, ZLTO en LLTB) samen met de Stichting Educatief Platteland de handen ineen en creëerden een landelijk platform voor educatieboeren.” “Kom op, laten we vertellen Trotse verhalenvertellers “Het is aan de sector zelf om het beeld bij te stel- len. Dat kan door kinderen uit te nodigen op een boerderij. Op die plek kun je ze vertellen wat we allemaal doen, wat we voortbrengen en wat dat voor hen betekent. Voedsel lijkt zo vanzelfsprekend, maar is dat niet. En wat te denken van de boer als beheerder van het landschap? Kom op, laten we vertellen hoe belangrijk we zijn voor Nederland: de agrarische sector is een aanzienlijke peiler van onze economie. Boeren zijn als geen ander in staat dit verhaal te vertellen. En ze doen het ook graag! Dat zegt iets over de sector, denk ik. We zijn trots.” Landelijk platform “Er zijn verschillende regionale projecten die scholen naar de boerderij halen. Bijvoorbeeld ‘Boerderij in de Kijker’ in de provincie Utrecht en ‘BoerenWijs’ in de Achterhoek. En natuurlijk heb je ook boeren die op Nederland: de agrarische sector is een aanzienlijke peiler van onze economie.” eigen initiatief samenwerking zoeken met scholen. Er is best veel aanbod en wij hebben alle gegadig- den verenigd in het Platform Boerderijeducatie. Wel zo overzichtelijk. Onder de noemer ‘Met de klas de boer op’ brengen we partijen tot elkaar, scholen die geschikte educatieboeren zoeken en omgekeerd. Op onze web-portal staan al ruim 250 boeren vermeld. Voorwaarde voor vermelding is een zeker mate van kwaliteit. Zo onderzoeken we de veiligheid, de hygiëne –zijn er goede sanitaire voorzieningen- en beoordelen we of de boer sowieso wel geschikt is om kinderen les te geven. Bezoekboerderijen kunnen zichzelf zelfs certificeren tot professionele educatieboerderijen. Hiervoor moeten ze onder andere een cursus ‘belevend leren’ volgen.” Internationaal en geavanceerd “Een educatiebezoek aan een boerderij is een aan- vulling op het reguliere onderwijs. Kinderen leren niet alleen met hun hoofd, maar ook door te voelen, proeven en te doen. Daarom spreekt het door ons verzorgde lesmateriaal verschillende vakgebie- den aan. Zoals taal en rekenen, maar ook sociale vaardigheden als zorg voor dier en gewas. En heel belangrijk, tijdens de bezoekjes laten we de kinderen zien dat de sector veel breder is dan alleen koeien melken. Bedrijven worden steeds geavanceerder, internationaler en er werken hoger opgeleide José Groot Koerkamp: “Bovenal erg leuk” “Waarom wij die witte koe alleen aan de rechterkant vlekken hadden gegeven?” José Groot Koerkamp kan er nog om lachen. “Kinderen stellen de meest bijzondere vragen.” En zij kan het weten. Samen met haar man Tonny ontvangt ze al ruim zeven jaar schoolklassen op hun melkveebedrijf in Harfsen. Naast de 110 melkkoeien en 90 stuks jongvee is de educatietak een volwaardige poot van het bedrijf. José: “Zelf heb ik altijd peuterspeelzaalwerk gedaan en organiseerde wel eens kinderfeestjes op de boerderij, maar ‘Met de klas de boer op’ daagt me uit om een echt professioneel programma te bieden. Ons doel? De consument van morgen betrekken bij ons bedrijf, van gras tot glas.” “We ontvangen zo’n 20 tot 25 klassen per jaar. Vooraf maak ik altijd duidelijke afspraken met de leerkracht. Hij/zij vult de groepjes in en instrueert de begeleidende ouders. Eenmaal hier op het bedrijf hebben we maar twee uur om het programma te draaien. Ik schotel de kinderen eerst een bord met daarop maïs, kuilgras, gras en brokken voor. Dan vraag ik wie van die ingrediënten een glas melk kan maken. De koeien natuurlijk! Vervolgens mogen de kinderen het mensen. Dan zie je de kinderen verlekkerd kijken naar bijvoorbeeld alle technologie op een gemiddeld glastuinbouwbedrijf. Bijvoorbeeld hoe daar duur- zaam met energie wordt omgegaan. Prima, denk ik dan, zo lopen ze warm voor een toekomstige baan in de land- en tuinbouw. Want laten we eerlijk zijn, aan goed personeel is best een tekort.” Stukje kwaliteit “Boeren zijn enthousiast, scholen zijn enthousiast en middels het initiatief ‘Met de klas de boer op’ bieden we een stukje kwaliteit. Collega educatieboeren bezoeken elkaar en doen op die manier inspiratie op. De passie staat wel centraal. Want zo’n klasbezoek vraagt veel energie en geeft extra werk, voor een minimale vergoeding. Ook scholen hebben steeds minder geld, dus komt het vaak op ouders aan om de boel mee te organiseren. Zij vinden het vaak even prachtig als de kinderen, je bereikt dus een grote groep. En nogmaals, de boerderijlessen zijn een uitgelezen moment om op een eerlijke manier de veelzijdigheid van onze landbouw te tonen.” Meer weten? Kijk op www.metdeklasdeboerop.nl                                               voer afwegen dat nodig is voor 30 liter melk. En natuurlijk laten we ze bij de koeien, de melkrobot en de kalfjes. Tot slot zuivelen we nog wat. Zelf boter schudden en dan lekker op een plakje koek. Je moet de kinderen actief benaderen, zelf laten denken en doen. Dan merk je dat de informatie blijft hangen en zijn de reacties eigenlijk altijd enthousiast. En natuurlijk gebeurt er wel eens iets onverwachts. Laatst ging er een vaars kalven. Daar hebben we al die kinderen maar niet bijgelaten…”     Educaboerderij t’Velder is aangesloten bij de Stichting BoerenWijs.         11
Permalink

Comments are closed.